Tin tức và sự kiện

Hai đơn vị dẫn đầu khối bộ, ngành xếp loại A, 7 địa phương khối tỉnh, thành phố đạt loại A về mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2020, đã được Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố trong khuôn khổ Hội thảo - Triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng (Vietnam Security Summit) 2021, chiều ngày 27/10/2021. Xem thêm

Hai đơn vị dẫn đầu khối bộ, ngành xếp loại A, 7 địa phương khối tỉnh, thành phố đạt loại A về mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2020, đã được Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố trong khuôn khổ Hội thảo - Triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng (Vietnam Security Summit) 2021, chiều ngày 27/10/2021. Xem thêm


Ngày 28/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Một trong những mục tiêu của Đề án là tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội trở thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng s Xem thêm

Ngày 28/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Một trong những mục tiêu của Đề án là tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội trở thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng s Xem thêmSau 5 năm thực hiện, Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng” (mã số KC.05/16-20) đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, làm chủ và nâng cao trình độ công nghệ trong những lĩnh vực năng lượng tái tạo có tiềm năng lớn, gó ... Xem thêm

Sau 5 năm thực hiện, Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng” (mã số KC.05/16-20) đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, làm chủ và nâng cao trình độ công nghệ trong những lĩnh vực năng lượng tái tạo có tiềm năng lớn, gó ... Xem thêm


Theo công bố kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả thuộc Đại học Stanford (Mỹ), Việt Nam có 5 nhà khoa học thuộc top 10 nghìn nhà khoa học hàng đầu thế giới, trong đó có 3 nhà khoa học liên tiếp lọt danh sách này trong 3 năm liên tiếp 2019, 2020, 2021. Dẫn đầu cả nước là 2 nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội gồm Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoàng Sơn. Xem thêm

Theo công bố kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả thuộc Đại học Stanford (Mỹ), Việt Nam có 5 nhà khoa học thuộc top 10 nghìn nhà khoa học hàng đầu thế giới, trong đó có 3 nhà khoa học liên tiếp lọt danh sách này trong 3 năm liên tiếp 2019, 2020, 2021. Dẫn đầu cả nước là 2 nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội gồm Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoàng Sơn. Xem thêm