NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

  • Lưu trữ và bảo tồn nguồn gen Bảo vệ tài nguyên di truyền nhằm cung cấp nguồn nguyên liệu khởi thủy phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, cải tạo giống, đảm bảo duy trì được sự đa dạng sinh học và những tiền đề cần thiết về tài nguyên sinh học cho sự phát triển bền vững nền nông nghiệp Xem thêm
  • Sinh học nông nghiệp Mang lại những hiệu quả to lớn bằng việc tạo ra các công nghệ mới, các phương pháp chữa bệnh mới, các sản phẩm mới mà các giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vacxin vật nuôi,… đã được ra đời Xem thêm
  • Công nghiệp – chế biến Sáng tạo, phát minh, chế biến ra nhiều sản phẩm khác để mang tới lợi ích hữu dụng cho xã hội, cộng đồng, đồng thời có khả năng thay thế lao động cho con người, giảm mức độ nguy hiểm khi lao động. Xem thêm
  • Khoa học quản lý Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật Xem thêm

Đề tài dự án đã triển khai

  • Nghiệm thu cơ sở dự án nhân rộng mô hình nấm Linh chi đỏ trên địa bàn huyện Lạc Dương Ngày 13/9/2023, Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nghiệm thu cơ sở dự án nhân rộng mô hình nấm Linh chi đỏ trên địa bàn huyện Lạc Dương
  • Chuyển giao công nghệ trồng nấm cao cấp Với việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) trong nuôi trồng nấm Linh chi đỏ Đà Lạt và nấm Hương, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (TTƯD KH&CN) thuộc Sở KH&CN Lâm Đồng đã xây dựng được các mô hình hiệu quả và chuyển giao công nghệ cho nông dân. Qua đó, tiến tới xây dựng thương hiệu nấm cao cấp xứ lạnh Đà Lạt.
  • Xây dựng mô hình tưới phun mưa cục bộ áp dụng cho vườn cà phê tại huyện Lâm Hà Để ứng dụng phương pháp tưới phun mưa cục bộ nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, công lao động, phát triển cà phê bền vững, góp phần thích nghi với biến đổi khí hậu và giảm được tình trạng lãng phí tài nguyên nước. Năm 2017 UBND huyện Lâm Hà đã phê duyệt và giao cho Trung tâm Ứng dụng KHCN Lâm Đồng thực hiện dự án
  • Ứng dụng năng lượng mặt trời cảnh báo giao thông Để phát huy hiệu quả của mô hình, Trung tâm Ứng dụng KH&CN đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Trọng, UBND các xã rà soát các điểm đen giao thông, các cung đường nguy hiểm… từ đó chọn lựa các địa điểm phù hợp để lắp đặt các trụ đèn chiếu sáng sử dụng nguồn năng lượng mặt trời

Khu nông nghiệp công nghệ cao

BẢN ĐỒ